Co se čeká od vás

Přijet za mnou uvolnění a bez stresu! Je důležité abyste si v den sezení již nic dalšího neplánovali, abyste byli "v pohodě". Prožít klidný den před sezením také pomůže docílit úspěšného sezení.

Jsou lidé, kteří to zkusí jen ze zvědavosti. Na tom není nic špatného. Chtějí-li se dozvědět něco nového o sobě a budou mi opravdu důvěřovat, budou mít úžasný prožitek.

Také je důležité, abyste si nevytvářeli přehnaná očekávání, je lepší se nechat příjemně překvapit.

Věřte, že vaše Vyšší Vědomí vám může a chce pomoci. Tam, kde je vaše Vyšší Vědomí je pouze láska, moudrost a ochota nám pomáhat. Každý, kdo sezení jednou zkusil, by si to zopakoval znovu.

Co se týče mne, já jsem tu abych vám pomohl zprostředkovat spojení s vaším Vyšším Vědomím a po čas sezení se spolu o vás budeme dobře starat.

Také si prosím připravte vaše dotazy, ne více než 10. Sepište si je předem, dělejte si poznámky průběžně, tak jak vám budou přicházet. Většinou, když si je budete dělat najednou, tak na některé zapomenete. To samé udělejte s požadavky na léčení vašich nemocí, neduhů, závislostí, prožitků, atd.

Pod tímto textem je několik obrázků. Prosím zapamatujte si je, aby jste si je mohli při sezení představit.

Fotografie k zapamatování